Reference

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Starší reference

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 2011, Optimalizace LAN SŽDC

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2011 Příprava technické zadávací dokumentace a projektového záměru pro outsourcing telekomunikační infrastruktury

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace rok: 2011 Analýza LAN SŽDC

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2011 Návrh a implementace síťové části projektu (státní správa)

CET 21 spol.s r.o. rok: 2011 Migrace Cisco Unified Call Manager na verzi 8.5

ČEZ, a.s. rok: 2011 Konzultační služby při podpoře konsolidačních ICT projektů a při přípravě roadmapy ICT infrastruktury

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2011 Popis telekomunikační infrastruktury

ČD - Telematika a.s. rok: 2011 Návrh technické podoby sítě Railnet a systému pro její správu a řízení

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2011 Exit strategie pro outsourcing datového centra RWE

CET 21 spol.s r.o. rok: 2011 Implementace opensource SIP GW

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace trvání: 2010-2011 Zpracování technických specifikací a provozního nasazení technologie VPN včetně definice nových služeb

Univerzita Pardubice rok: 2010 Poskytnutí odborných konzultací pro výběrové řízení „Rozšíření a modernizace strukturovaných sítí“

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik rok: 2010 Posouzení nabídek na servisní činnosti pro DC Vápenka

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Návrh optimalizace telekomunikační infrastruktury a analýza Telco služeb z pohledu možnosti outsourcingu služeb telekomunikační infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Konzultace strategie pro outsourcing datových center ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Design architektury a funkcionality připojení DC, vytvoření demo LABu

CET 21 spol.s r.o. rok: 2010 Upgrade Cisco Unified Call Manager na verzi 8 pro společnost CET 21

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2010 Návrh infrastruktury veřejného klíče (PKI) pro NET4GAS, s.r.o.

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Optimalizace ICT komunikační a bezpečnostní infrastruktury ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Proof of concept upgrade Cisco Unified Call Manager na verzi 8

Ministerstvo spravedlnosti rok: 2010 Zpracování technického projektu pro modernizaci sítě WAN

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2010 Návrh optimalizace komunikační a bezpečnostní infrastruktury ČEZ ICT Services

ČEPS, a.s. trvání: 2009-2011 Poskytování konzultačních služeb a inženýrské činnosti při budování nové telekomunikační infrastruktury ČEPS, a.s

IBM Česká republika, spol. s r.o. trvání: 2009-2010 Poskytování technické podpory síťové části systému (státní správa)

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2009 Připojení RWE k síti Internet - analýza a návrh konceptu řešení

Ministerstvo zemědělství rok: 2009 Definice a aktualizace parametrů služeb spojených se správou a provozem infrastruktury ICT a služeb pro outsourcing

ICT Mze ČEPS, a.s. rok: 2009 Vypracování návrhu technického řešení nové telekomunikační sítě ČEPS, a.s.

Hlavní město Praha rok: 2009 Konzultace pro projekt WiFi v rámci expertní skupiny MHMP

Univerzita Pardubice rok: 2009 Obecný návrh rozvoje MAN sítě Univerzity Pardubice

Hlavní město Praha rok: 2009 Audit WiFi sítě Praha

NETPROSYS, s.r.o. trvání: 2008-2011 Technická podpora IPT (státní správa)

NETPROSYS, s.r.o. trvání: 2008-2009 Návrh a implementace VPN (státní správa)

IBM Česká republika, spol. s r.o. trvání: 2008-2009 Readresace IP komunikační infrastruktury (bankovní sektor)

ČEZ ICT Services, a.s. trvání: 2008-2009 Návrh konsolidace datových center a optimalizace WAN sítě

RWE IT Czech s.r.o. trvání: 2008-2009 Technická podpora komunikační infrastruktury datového centra

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2008 Oponentura infrastrukturních projektů a návrh optimalizace provozu

Statutární město Brno rok: 2008 Datové centrum městského komunikačního systému města Brna

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2008 Projekt strategie rozvoje komunikační infrastruktury pro E.ON ČR

NETPROSYS, s.r.o. rok: 2008 Nasazení 802.1x do MAN sítě (akademický sektor)

Corpus Solutions a.s. rok: 2008 Instalace FW pro MSP

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2008 Návrh topologie sítě pro projekt DAPF - digitalizace archivu programového fondu České Televize

NETPROSYS, s.r.o. rok: 2008 Projekt a implementace VoIP (státní správa)

RWE IT Czech s.r.o. rok: 2008 Odborné servisní služby pro aktivní síťové prvky datového centra

CET 21 spol.s r.o. rok: 2008 Upgrade Cisco Call Manager

Corpus Solutions a.s. rok: 2008 Troubleshooting FW pro Unicredit

NETPROSYS, s.r.o. rok: 2008 Konsolidace komunikační infrastruktury společnosti Čepro, a.s.

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2008 Návrh a implementace CSM a upgrade IDS (bankovní sektor)

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2008 Troubleshooting QoS na MPLS síti

Hlavní město Praha rok: 2008 Audit WiFi sítě Praha

DAMOVO Česká republika s.r.o. trvání: 2007-2010 Rozšířená technická podpora LAN sítě ČNB

DAMOVO Česká republika s.r.o. trvání: 2007-2010 Rozšířená technická podpora DWDM a Crypto sítě ČNB

IBM Česká republika, spol. s r.o. trvání: 2007-2009 Technická podpora systému IDS/IPS (bankovní sektor)

RWE Interní služby, s.r.o. trvání: 2007-2009 Nasazení CSA do sítě RWE

Corpus Solutions a.s. trvání: 2007-2008 Instalace aktivních prvků v datovém centru ČSOB

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2007 Technická podpora Transgas LAN a JMP LAN

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2007 Prováděcí projekt regionální páteřní sítě

Letiště Praha, s.p. rok: 2007 Odborný posudek na "Upgrade průmyslové bezdrátové sítě WiFi Letiště Praha, s.p."

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2007 Spolupráce při rozšíření LAN DC ETE

Univerzita Karlova v Praze rok: 2007 Aplikace "Výjezdy pracovníků PřF UK"

Ministerstvo zemědělství rok: 2007 Konzultační služby při zpracování technické části zadávací dokumentace pro VŘ na poskytování ICT služeb pro MZE

Corpus Solutions a.s. rok: 2007 Posouzení návrhu realizace MAN Olomouc

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2007 Analýza rozvoje komunikační sítě E.ON východ

Corpus Solutions a.s. rok: 2007 Oponentura Technického projektu MAN Olomouc

Saab Czech s.r.o. rok: 2007 Systémová integrace EPS, slaboproudé elektroinstalace a dalších systémů pro centrum letadel Mošnov

Univerzita Pardubice rok: 2007 Obecný návrh rozvoje MAN sítě Univerzity Pardubice s dlouhodobým výhledem

Ministerstvo zemědělství rok: 2007 Technická část zadávací dokumentace pro VŘ "Nákup PC a monitorů" pro MZE

Česká pošta, s.p. rok: 2007 Poradenství při VŘ na poskytovatele datových a hlasových služeb

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2007 Návrh optimalizace LAN/WAN komunikační infrastruktury RWE ECS

T-Systems Czech Republic a.s. rok: 2007 Realizace statistik hlasového provozu IPT (bankovní sektor)

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2007 Konzultační služby při implementaci páteřní komunikační sítě společnosti E.ON, instalace a zprovoznění monitoringu

ANECT a.s. rok: 2007 Technická podpora FW soustavy pro GŘC

ČEZ ICT Services, a.s. rok: 2007 Analýza možného vlivu WAN na funkcionalitu klient-server aplikace GIS

RWE IT Czech s.r.o. trvání: 2006-2008 Technická podpora a servis síťové infrastruktury CDC

DAMOVO Česká republika s.r.o. trvání: 2006-2007 Softwarový servis a technická podpora v ČNB

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2006 Technická podpora a servis síťové infrastruktury datového centra

RWE IT Czech s.r.o. rok: 2006 Výběr platformy IDS - Návrh a implementace řešení pro detekci a hlášení bezpečnostních incidentů v CDC

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2006 Projektové práce a konfigurace prvků Cisco (státní správa)

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2006 Poskytování supportu a konzultací souvisejících s provozem a rozvojem LAN Limuzská

RWE IT Czech s.r.o. rok: 2006 Analýza provozu pro přípravu bezpečnostních politik v CDC

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2006 Řešení pro vzdálený přístup do sítě RWE ECS

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2006 Technická podpora systému IDS (bankovní sektor)

Pražská energetika, a.s. rok: 2006 Koncepce sítě skupiny PRE

ČEZnet, a.s. rok: 2006 Vývoj a implementace dokumentačního SW pro datovou síť MPLS společnosti ČEZnet, a.s.

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2006 Konzultace při implementaci CallCentra

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2006 Poskytování technické podpory síťové části systému (státní správa)

Pražská energetika, a.s. rok: 2006 Vypracování koncepce sítě MAN skupiny PRE

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. rok: 2006 Testování technologie Cisco pro Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

NextiraOne Czech s.r.o. rok: 2006 Optimalizace datových sítí (státní správa)

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2006 Zpracování technického projektu integrace LAN sítí JMP, SČP, STP a ZČP do páteřní MPLS komunikační infrastruktury provozované RWE ECS

Československá obchodní banka, a. s. rok: 2006 Testy komunikační infrastruktury LAN ČSOB

Fakultní nemocnice v Motole rok: 2006 Revize návrhu rozvoje komunikační infrastruktury FN Motol

RWE Interní služby, s.r.o. trvání: 2005-2006 Implementace páteřní sítě MPLS IP

RWE Interní služby, s.r.o. trvání: 2005-2006 Technická podpora sítě RWE LAN JMP

Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. rok: 2005 Konzultační služby (testy interoperability)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek rok: 2005 Vypracování projektové dokumentace k LAN SPŠ a VOŠ a MAN Písek

DAMOVO Česká republika s.r.o. rok: 2005 Konzultace při implementaci systému IDS pro společnost E.ON

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2005 Systémový a implementační projekt, testy MPLS

DAMOVO Česká republika s.r.o. rok: 2005 Projektová dokumentace pro výstavbu sítě MAXPROGRES - redundance WAN - MPLS

ČEZnet, a.s. rok: 2005 Návrh začlenění akvizice ČEZnet v Rumunsku do komunikační infrastruktury

ČEZnet, a.s. rok: 2005 Návrh začlenění akvizice ČEZnet v Bulharsku do komunikační infrastruktury

Vegacom a.s. rok: 2005 Konverze jádra MISNet na Metro Ethernet

RWE Interní služby, s.r.o. rok: 2005 Konzultace při implementaci centrálního připojení k Internetu a MPLS páteři

ČEZnet, a.s. rok: 2005 Poskytnutí konzultační podpory v oblasti komunikací a IT

Technické sítě Brno, akciová společnost rok: 2005 Prováděcí projekt fyzické infrastruktury MAN Brno

E.ON IS Czech Republic s.r.o. rok: 2004 Příprava projektu konsolidace národní korporátní sítě EONu v ČR

Jihomoravská energetika, a.s. rok: 2004 Studie proveditelnosti sítě WAN JME a.s.

BroadNet Czech, a.s. rok: 2004 Auditní zpráva sítě Broadnet se zaměřením na PoP

Jihomoravská energetika, a.s. trvání: 2003-2004 Studie proveditelnosti sítě MAN JME

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2003 Netflow collector pro L2+L3 SW-AD

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2003 Implementace IDS (bankovní sektor)

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2003 Projektování QoS a ACL subsystému (bankovní sektor)

Jihomoravská plynárenská, a.s. rok: 2003 Technický projekt areálové sítě LAN JMP, a.s.

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2003 Studie proveditelnosti a technický projekt - accesslist (bankovní sektor)

Severomoravská energetika, a. s. rok: 2003 Studie proveditelnosti sítě WAN SME

Corpus Solutions a.s. trvání: 2002-2005 Služby systémové podpory TransGas, a.s.

DAMOVO Česká republika s.r.o. trvání: 2002-2003 Smlouva o poskytování servisních služeb na datovou síť ČNB

Severomoravská energetika, a. s. rok: 2002 Analýza komunikační ifrastruktury

Jihomoravská plynárenská, a.s. rok: 2002 Základní audit areálové MAN/LAN infrastruktury

IBM Česká republika, spol. s r.o. rok: 2002 Instalace systému IDS (bankovní sektor)

EN-DATA a.s. rok: 2002 MPLS síť ZČEnet

BDO IT a.s. rok: 2002 Smlouva o poskytování poradenských služeb

ERICSSON spol. s r.o. trvání: 2001-2003 Smlouva o poskytování odborných servisních služeb na datovou síť ČNB a technická zařízení této sítě dodaných firmou Ericsson

ERICSSON spol. s r.o. rok: 2001 Technická podpora komunikační infrastruktury ČNB

Logica Systems, s.r.o. rok: 2001 Nepřímý audit komunikační infrastruktury STE

Pražská plynárenská, a.s. rok: 2001 Projekt rekonstrukce LAN

Corpus Solutions a.s. rok: 2001 Design LAN pro TransGas a.s.

KPMG Česká republika,s.r.o. rok: 2001 Analýza konfigurace firewallů

NEOS Computer a.s. rok: 2000 Technická podpora, projekt, konfigurace MAN (bankovní sektor)

ERICSSON spol. s r.o. rok: 1999 Realizace sítí WAN a MAN pro JME a.s.

Česká spořitelna, a.s. rok: 1999 Odborný komentář dokumentu "Pražská metropolitní síť České spořitelny, Studie proveditelnosti"

ERICSSON spol. s r.o. rok: 1999 Podpora a konfigurace komunikační infrastruktury ČNB

Aktuální reference