Služby

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Outsourcing ICT služeb

Zajistíme komplexní konzultační podporu v oblasti outsourcingu ICT služeb. Náš tým má dlouholeté zkušenosti z velkých projektů pro enterprise společnosti v oblasti utilit. Nabízíme spolupráci při přípravě, realizaci, vyhodnocení a spuštění outsourcingu komplexního ICT nebo jakékoli jeho části (koncová zařízení, služby datového centra, komunikační infrastruktura,…). Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi, případně s právním oddělením zákazníka.

  Klíčové oblasti, které jsme schopni pokrýt, zahrnují zejména:

   - Definice rozsahu outsourcingu

   - Vypracování business case projektu a související doporučení

   - Příprava technické části zadávací dokumentace

   - Spolupráce při návrhu textace Servisní smlouvy

   - Analýza aktuálního stavu ICT zákazníka a doporučení pro outsourcing
    Technická analýza
    Ekonomická analýza
   - Dokumentace aktuálního stavu ICT infrastruktury
    Poskytované služby
    Klasifikace majetku (narovnání rozdílů technických a ekonomických evidencí)
    Smluvní vztahy
    Využití interních lidských zdrojů
   - Popis poskytovaných Telco služeb (vytvoření nebo aktualizace katalogu služeb)
    Definice typů služeb
    Rozsah a množství služeb
    SLA služeb
    Činnosti zajišťované pro jednotlivé služby (životní cyklus služby, kvalitativní i kvantitativní požadavky)
   - Podpora tvorby procesů pro řízení dodavatele

   - Formulování Exit strategie

   - Podpora při definici rozhraní a požadavků na úpravu informačních systémů

   - Model řízení smluvního vztahu (Governance)

   - Přechodu služeb na Dodavatele (Transition)

   - Odborná podpora v průběhu výběrového řízení

   - Průběžné projektové vedení týmu

   - Příprava podkladů pro kvalifikační kritéria

   - Příprava podkladů pro hodnotící kritéria

   - Podpora zadavatele při zpracování technických dotazů

    Konzultační podpora při přípravě odpovědí na technické dotazy uchazečů
    Doplnění a zpřesnění ZD a Smlouvy na základě požadavků a závěrů z technických jednání zadavatele a uchazečů
    Zapracování změn a průběžná validace se zadavatelem
   - Podpora při hodnocení technických aspektů nabídek uchazečů

   - Podpora při finalizaci smlouvy s vybraným uchazečem

    Promítnutí požadavků vzniklých v průběhu VŘ do katalogu služeb a souvisejících částí smlouvy
   - Konzultační podpora zadavatele v rámci Fáze přechodu služeb (transition) – první etapa
    Due diligence – spolupráce při přípravě dokumentace, zodpovídání dotazů poskytovatele
    Společné prostředí – podpora při definici a nastavení detailních procesů a rozhraní nutných pro řízení dodávky, provozování a účtování služeb
    Organizační schéma – spolupráce při optimalizaci řízení dodávky služeb
    Konfigurační databáze – konzultační podpora při tvorbě detailních konfiguračních a integračních vazeb, zajištění konzistence s definicemi uvedenými v katalogu služeb
    Service desk – podpora procesu nastavení způsobu a detailů komunikace, dodržení požadavků uvedených v katalogu služeb
    Plán přechodu – podpora při přípravě detailního harmonogramu přechodu služeb, optimalizace návrhu procesů a činností tak, aby korespondovaly s požadavky zadavatele