Reference

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Aktuální reference

T-Mobile Czech Republic a.s.: od 2016
Expertní konzultační činnosti v oblasti ICT

TV Nova s.r.o.: od 2008
Poskytování technické podpory a konzultací při správě komunikační infrastruktury TV Nova

ČEZ ICT Services, a.s.: od 2007
Technická podpora LAN infrastruktury datových center Skupiny ČEZ

Corpus Solutions a.s.: od 2006
Služby systémové podpory komunikační infrastruktury HelloBank (dříve Cetelem)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: 2023
Zajištění technické podpory síťové a bezpečnostní infrastruktury

Generální finanční ředitelství: 2023
Katalog služeb pro zajištění činností Security Operations Centra pro vybrané informační systémy Finanční správy České republiky

ČEZ ICT Services, a.s.: 2023
Vývojář infrastruktury Ansible/Python pro projekt automatizace provozu infrastruktury v datových centrech

ÚJV Řež, a. s.: 2023
Koncepce strategického rozvoje komunikační a bezpečnostní infrastruktury pro Ústav jaderného výzkumu Řež

Česká exportní banka, a.s.: 2023
Implementace bezpečnostních doporučení v síti ČEB

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: 2023
Zpracování koncepce rozvoje LAN/WAN a revize upgrade sítí

Státní správa: 2023
Návrh a konfigurace zabezpečeného vzdáleného připojení zahraničních poboček do datového centra

ČEZ ICT Services, a.s.: 2023
Konzultacní služby pro návrh síťové vrstvy korporátního datového centra a dodávku podkladů pro PTK a BOM

Generální finanční ředitelství: 2023
Analýza stavu, stanovení prerekvizit a návrh katalogu služeb IdM/IAM

Circulos Group s.r.o.: 2023
Konzultace v oblasti ICT

Česká exportní banka, a.s.: 2022
Poskytování technické podpory datové infrastruktury ČEB

Hlavní město Praha: 2022
Technická a konzultační podpora architekta bezpečnostní infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2022
Technická podpora při migraci a přípravě služeb DRC a strategie nákupu a standardy infrastruktury

Generální finanční ředitelství: 2022
Zpracování analýzy dopadů (BIA) pro Automatizovaný daňový informační systém (ADIS)

České Radiokomunikace a.s.: 2022
Odborná oponentura změn koncepce DC Zbraslav ve fázi DÚR

České Radiokomunikace a.s.: 2022
Odborná podpora při hodnocení nabídek v rámci RFP na zpracovatele projektu nového DC Zbraslav včetně posouzení návrhu architektonické souteže

ČEZ ICT Services, a.s.: 2022
Plánování a realizace prostředí KIIS pro systémy ČEZ Distribuce v korporátním datovém centru Skupiny ČEZ

Corpus Solutions a.s.: 2022
Migrace komunikační a bezpečnostní infrastruktury v datovém centru Hello Bank

ČEZ ICT Services, a.s.: 2022
Odborná podpora migrace datových center (primární, záložní, disaster recovery)

České Radiokomunikace a.s.: 2022
Přípravné práce na projektu DC Zbraslav - do úrovně dokumentace návrhu DC

Státní správa: 2022
Krizové řízení a poskytování odborných konzultací při obnově po útoku Ransomware HIVE

Lesy České republiky, s.p.: 2021
Technická podpora centrální bezpečnostní infrastruktury, bezpečnostního monitoringu a reportingu

ČEPS, a.s.: 2021
Konzultační služby a odborná podpora při realizaci projektu výstavby datového centra společnosti ČEPS

Hlavní město Praha: 2021
Koordinace rozvoje a provozu bezpečnostních technologií MHMP

ČEZ ICT Services, a.s.: 2021
Odborná podpora migrace korporátního datového centra Skupiny ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s.: 2021
Příprava síťového prostředí a migrace do disaster recovery datacentra

Severočeské doly a.s.: 2021
Poskytování technické podpory a konzultací při správě komunikační infrastruktury SDAS

Ředitelství silnic a dálnic ČR: 2020
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT a odborná podpora v oblasti projektů komunikační a bezpečnostní infrastruktury a datových center

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2020
Komplexní technická podpora pro technologickou komunikační infrastrukturu metra

Správa železnic, státní organizace: 2019
Technická podpora LAN a WiFi

Telco Pro Services, a. s.: 2019
Výstavba technologické sítě pro řízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce (TSDŘ) - projektové vedení a odborná podpora pro výběrové řízení a při implementaci

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2006
Poskytování technické podpory síťové části systému kritické informační infrastruktury (státní správa)

Starší reference