Fubar a.s.

Vznikli jsme v roce 1999, tedy v době, kdy se rozjížděl boom síťových technologií doprovázející internetovou revoluci. Firmy se snažily prodat svým zákazníkům co nejvíce síťových zařízení a souvisejících technologií. Díky zázemí, které měli naši zakladatelé z akademické půdy, jsme se rozhodli vydat odlišnou cestou. Rozhodli jsme se pomáhat našim zákazníkům tyto nové technologie efektivně využívat pro rozvoj jejich hlavních činností a orientovat se spíše na perspektivní technologické trendy než konkrétní výrobce. Co se dnes zdá jako samozřejmost, jsou jednotné sítě pro přenos všech druhů provozu, řízení technologických procesů v reálném čase apod., to bylo tehdy spíše odvážné inovátorské dobrodružství. Byl to ale FUBAR, který byl součástí průkopnických týmů řešících první nasazení do reálné praxe na přelomu tisíciletí v energetice nebo plynárenství. Naši zakladatelé jsou s námi dodnes, zůstali jsme de-facto rodinnou firmou, která nemá rozsáhlé korporátní manuály ani pravidla, ale chápe práci se zákazníkem jako oboustranně prospěšný proces, jež pomáhá oběma stranám si osvojit nové znalosti a dovednosti. Máme minimální fluktuaci, jádro našeho týmu tvoří profesionálové, kteří ve FUBARu strávili již více než deset let, a s většinou zákazníků spolupracujeme na dlouhodobé bázi. Nesnažíme se našim klientům vnutit mnohdy neefektivní korporátní šablony, ani je poučovat, naopak chceme pomoci rozvíjet jejich potenciál s minimální byrokratickou zátěží, protože nás takový styl práce prostě baví. Rádi bychom tímto poděkovali všem našim zákazníkům za důvěru, kterou v nás dlouhodobě vkládají!

Jestli si myslíte, že ve vaší síti něco nejde spravit, my to dokážeme!

Založení společnosti

FUBAR byl založen v roce 1999 a jeho odborné zázemí vycházelo ze znalostí a zkušeností expertů pohybujících se v univerzitním prostředí a v projektu CESNet. Firma se postupně rozrůstala přičemž zlomovým se stal rok 2004, kdy FUBAR započal transformaci na akciovou společnost a významně posílil svůj technický a manažerský tým. Společnost je prověřena NBÚ od roku 2007 pro přístup k utajovaným skutečnostem do úrovně vyhrazené.
Etický kodex společnosti

Silný tým

S posílením týmu se též rozšířilo portfolio poskytovaných služeb, a to zejména v oblasti řešení pasivní i aktivní bezpečnosti a poskytování reaktivní i proaktivní podpory IT systémů s garantovanou kvalitou služeb.

Svoboda

FUBAR a.s. není svázán s žádným výrobcem ani dodavatelem a konkrétní řešení vybírá podle konkrétních potřeb zákazníka.

Projekty

Během působení na trhu realizoval FUBAR a.s. úspěšně projekty například pro Českou národní banku, RWE, Skupinu ČEZ, ČEPS, SŽDC, EON, PRE, MZe, IBM, STC, KKCG, CME a další.