Reference

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Starší reference

RWE Interní služby, s.r.o.: 2007-2015
Technická SW a HW podpora LAN RWE Transgas a JMP

Generální finanční ředitelství: 2021
Návrh bezpečnostních prerekvizit IdM/IAM v návaznosti na nRDS

ČD - Telematika a.s.: 2021
Implementace centrální části řešení administrativní WiFi sítě

ČEZ ICT Services, a.s.: 2021
Technická podpora při přípravě služeb DR datacentra

ČEZ ICT Services, a.s.: 2021
Odborná podpora prostředí KIIS ČEZ Distribuce v datovém centru

Corpus Solutions a.s.: 2021
Optimalizace síťové infrastruktury Hellobank

Česká exportní banka, a.s.: 2021
Analýza současného stavu síťové infrastruktury ČEB

AUTOCONT a.s.: 2021
Poskytnutí odborných konzultací při přípravě provozních procesů a katalogu služeb souvisejících s CMS2 pro NAKIT

Hlavní město Praha: 2020-2021
Odborné konzultace pro oblast architektury síťového prostředí

AUTOCONT a.s.: 2020
Poskytnutí odborných konzultací při přípravě provozních procesů a katalogu služeb souvisejících s CMS2 pro NAKIT

Lesy České republiky, s.p.: 2020
Poskytování služeb technické podpory ICT komunikační infrastruktury a bezpečnosti

Hlavní město Praha: 2020
Analýza a návrh připojení městských částí do sítě MePNet

Hlavní město Praha: 2020
Řízení projektu bezpečného připojení 22 městských částí do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2

ČEZ ICT Services, a.s.: 2020
Příprava síťového prostředí datového centra pro cloudové prostředí

Severočeské doly a.s.: 2020
Provedení analýzy komunikační infrastruktury SD a.s., její vyhodnocení a formulace doporučení pro stabilizaci a optimalizaci sítě

Lesy České republiky, s.p.: 2020
Konzultační podpora v průběhu VŘ „Poskytování telekomunikačních služeb“

Státní správa: 2019
Odborná spolupráce na vytvoření ICT koncepce MHMP

Lesy České republiky, s.p.: 2019
Příprava technické části ZD na RS „Poskytování telekomunikačních služeb“

Správa železnic, státní organizace: 2019
Odborné poradenské a konzultační služby spojené s přípravou VZ na "Obnovu aktivních prvků".

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik: 2019
Odborné konzultace a dozor při implementaci LAN/WAN

Hlavní město Praha: 2019
Analýza stávajícího a cílového stavu Mepnet

ČEZ ICT Services, a.s.: 2019
Asistovaný provoz nové komunikační infrastruktury KDC ETU

Komerční sektor: 2019
Highlevel design ICT infrastruktury datového centra pro HomeCredit China

ČEZ ICT Services, a.s.: 2019
Studie proveditelnosti konsolidace infrstruktury datových center

Správa železnic, státní organizace: 2019
Vypracování návrhu řešení a zajištění technické podpory administrativní WiFi sítě

ČEPS, a.s.: 2019
Konzultační a poradenské služby v oblasti budoucího řešení datového centra společnosti ČEPS

Samospráva: 2018-2019
Zpracování ucelené koncepce výstavby, provozu a rozvoje Datových center města

ČEZ ICT Services, a.s.: 2018
Implementace VPN bran Cisco ASA

ČEZ ICT Services, a.s.: 2018
Implementace a nastavení klientů nové VPN

Telco Pro Services, a. s.: 2018
Odborná podpora pro Veřejnou zakázku na výběr dodavatele a pilotní implementaci TSDŘ

Univerzita Karlova: 2018
Návrh řešení WiFi pro studentský kampus Univerzity Karlovy v lokalitě Troja

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2018
Supervize dodávky a implementace infrastruktury Jednotné integrační platformy

Státní správa: 2018
Příprava koncepce nové LAN / WAN infrastruktury a plánu integrace

ČEZ ICT Services, a.s.: 2018
Technická podpora projektu výstavby korporátního datového centra Skupiny ČEZ - IT část

ČEZ ICT Services, a.s.: 2018
Technická podpora projektu výstavby datového centra ČEZ ICT Services non-IT část

ČEZ ICT Services, a.s.: 2017-2019
Technická podpora projektu výstavby datového centra ČEZ ICT Services - IT část

WOOD & Company Financial Services, a.s.: 2017-2018
Zjišťování a řízení zranitelností ICT infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2017-2018
Design a implementace jednotného IP prostoru pro propojení datových center Skupiny ČEZ

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik: 2017-2018
Vypracování ZD pro realizaci LAN komunikační infrastruktury

Lesy České republiky, s.p.: 2017-2018
Poskytování služeb technické podpory ICT komunikační infrastruktury a bezpečnosti

ČEZ ICT Services, a.s.: 2017
Poskytnutí služeb v oblasti projektového vedení a technické podpory projektu Výstavba datového centra Skupiny ČEZ

Telco Pro Services, a. s.: 2017
Příprava technické části zadávací dokumentace a odborná podpora pro Veřejnou zakázku na výběr dodavatele samostatného telekomunikačního systému pro účely dispečerského řízení ČEZ Distribuce (2017)

Státní pozemkový úřad: 2017
Monitoring IP toků v síti, Proof Of Concept a zpracování technické zadávací dokumentace

Státní správa: 2017
Analýza a design síťových úprav (přepínače, směrovače a loadbalancery), implementace a dokumentace pro kritickou informační infrastrukturu (státní správa)

Městská část Praha 8: 2017
Analýza rozsahu požadavků na CRM

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2017
Úprava konfigurací, kontrola a analýza provozu přes FW technologické sítě metra

ČEZ ICT Services, a.s.: 2017
Implementace testovacího prostredí do stávající VPN infrastruktury CEZ a konfigurace VPN brány pro testovací a zátežový provoz klientů

Městská část Praha 8: 2017
Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Telco Pro Services, a. s.: 2017
Odborné konzultace při přípravě zadávací dokumentace pro obnovu LAN a WAN

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2017
Zpracování vyhodnocení diagnostiky zátěže komunikační infrastruktury datového centra CDP

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2017
Analýza videokonferenčního řešení SŽDC

Telco Pro Services, a. s.: 2017
Stavební připravenost TSDŘ – koncepce technické specifikace vzorové projektové dokumentace

Lesy České republiky, s.p.: 2016-2017
Projektové vedení dodávky a architektonického rozvoje projektů v oblasti telekomunikací

Státní správa: 2016-2017
Optimalizace síťové infrastruktury

Corpus Solutions a.s.: 2016-2017
Poskytování technické podpory a konzultací pro komunikační a bezpečnostní infrastrukturu a servery Ministerstva kultury ČR

Utilitní sektor: 2016-2017
Studie proveditelnosti datového centra

Telco Pro Services, a. s.: 2016
Příprava technické části zadávací dokumentace a odborná podpora pro Veřejnou zakázku na výběr dodavatele samostatného telekomunikačního systému pro účely dispečerského řízení ČEZ Distribuce

ČEZ ICT Services, a.s.: 2016
Poskytnutí služeb v oblasti projektového vedení a technické podpory projektu Výstavba datového centra Skupiny ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s.: 2016
Expertní podpora pro konfigurační práce LAN core datových center Skupiny ČEZ

Telco Pro Services, a. s.: 2016
Zpracování plánu preventivních a nápravných opatření k zajištění provozu stávající kvality služeb na infrastrukture poskytující služby pro kritickou informační infrastrukturu

Utilitní sektor: 2016
Rozvaha pro studii proveditelnosti Datového centra

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2016
Servis a údržba serverů TS

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2016
Aktualizace prvků technologické sítě

Corpus Solutions a.s.: 2016
Poskytnutí konzultací v oblasti komunikační infrastruktury pro Porsche ČR

Městská část Praha 8: 2016
Projektová podpora při přípravě veřejné zakázky "Redundance páteřní datové sítě"

Corpus Solutions a.s.: 2016
Konzultace v oblasti konfigurace komunikační a bezpečnostní infrastruktury

Lesy České republiky, s.p.: 2016
Rekonfigurace telekomunikační a bezpečnostní infrastruktury datového centra Lesy ČR v Hradci Králové

SimpleCell Networks a.s.: 2016
Poskytnutí odborných konzultací na projektu IoT pro ČEZ, a.s.

Clarystone s.r.o.: 2016
Instalace a konfigurace zařízení FlowMon

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2015-2019
Technická podpora LAN a WiFi GŘ SŽDC

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2015
Konfigurace FW technologické sítě

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2015
Konfigurační změny a konzultace k technologické síti metra

Lesy České republiky, s. p.: 2015
Analýza a návrh řešení bezpečnosti komunikační infrastruktury společnosti Lesy ČR

Lesy České republiky, s.p.: 2015
Příprava technické části ZD pro "Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro stacionární komunikaci"

ČEZ ICT Services, a.s.: 2015
Projektové vedení a technická podpora projektu výstavby datového centra ČEZ ICT Services

Lesy České republiky, s. p.: 2015
Analýza a návrh řešení bezpečnosti komunikační infrastruktury společnosti Lesy ČR

Lesy České republiky, s. p.: 2015
Informační strategie 2015-2019 pro Lesy ČR

TV Nova s.r.o.: 2015
Zajištění technické podpory řešení FlowMon

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2015
Odborné konzultace a konfigurace firewallů

Telco Pro Services, a. s.: 2015
Vytvoření technických návrhů konvergované WAN sítě skupiny ČEZ a samostatného telekomunikačního systému pro účely dispečerské řízení ČEZ Distribuce

Corpus Solutions a.s.: 2015
Migrace technologie Cetelem

ČEPS, a.s.: 2015
Poskytování konzultačních služeb při přípravě a realizaci výběru mobilního telekomunikačního operátora

Státní ústav pro kontrolu léčiv: 2015
Odborné poradenství a práce (správa, konfigurace, konzultace) v oblasti správy technologií bezpečnostního perimetru SÚKL

Česká pošta, s.p.: 2015
Katalog služeb a provisioning pro systém CMS2.0 České pošty (subdodávka pro AutoCont CZ a.s.)

ČEZ ICT Services, a.s.: 2015
Implementace a konfigurace síťových prvků do datového centra

INVEA-TECH a.s.: 2014-2015
Poskytování L1 podpory pro zákazníka Telco Pro Services

ČEPS, a.s.: 2014-2015
Studie proveditelnosti na úpravu napájení ICT systémů v datových centrech

Státní správa: 2014
Optimalizace síťových prvků

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 2014
Implementační projekt integrace firewallů do technologické sítě

ČEZ ICT Services, a.s.: 2014
Externí podpora při řízení odstávky datového centra Skupiny ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s.: 2014
Studie proveditelnosti řešení korporátních datových center pro Skupinu ČEZ

ČEPS, a.s.: 2014
Testy a vyhodnocení zranitelnosti bezdrátové komunikační infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2014
Implementace připojení FW datového centra do WAN

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2014
Upgrade WiFi v LAN SŽDC

TV Nova s.r.o.: 2014
Upgrade stávající komunikační a bezpečnostní infrastruktury společnosti CET 21 v rámci ČR v souvislosti se změnami externích připojení

Corpus Solutions a.s.: 2014
Převzetí správy L2/L3 infrastruktury

Telco Pro Services, a. s.: 2014
Technická pomoc při migraci z legacy transportních technologií

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 2014
Instalace, základní konfigurace a zprovoznění dvojice redundantních firewallů

Clarystone s.r.o.: 2014
Rozšíření řešení Cisco ISE pro řízení přístupu zařízení do pevné sítě

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost: 2014
Návrh segmentace Technologické sítě DPP

Ministerstvo kultury: 2014
Analýza stavu prostředí a návrh bezpečnostních opatření pro dosažení souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti

Telco Pro Services, a. s.: 2013-2020
Technická podpora komunikační infrastruktury DC a LAN v rámci ČR

ČEPS, a.s.: 2013-2014
Komplexní odborné konzultace při přípravě a realizaci dispečerského telefonního pracoviště (DTP) v telekomunikační síti ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.: 2013-2014
Poskytování konzultačních služeb při přípravě a realizaci výběru mobilního telekomunikačního operátora pro ČEPS, a.s.

ČEZ ICT Services, a.s.: 2013-2014
Odborná podpora v rámci přípravy Smlouvy o poskytování služeb mezi TPS a ČEZ ICTS

ČD - Telematika a.s.: 2013-2014
Poradenské služby v oblasti sítí elektronických komunikací, jejich návrhu, provozu a rozvoje

Corpus Solutions a.s.: 2013-2014
Konzultační ICT podpora formou bodyshoppingu pro společnost Fortuna Game

Centrum ICT služeb spol. s r.o.: 2013
Poradenské a konzultační služby v oblasti plánování, realizace a provozu datových center

ČEZ ICT Services, a.s.: 2013
Odborná podpora v rámci projektu Outsourcing služeb telekomunikační infrastruktury - Příprava zadávací dokumentace a podpora v rámci VŘ na poskytovatele

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 2013
Vypracování projektové dokumentace pro datovou síť ve stanicích metra na trase B a centrálním dispečinku DP Praha

Česká televize: 2013
Konzultační služby při přípravě přepojení perimetru datové sítě ČT

ČEZ ICT Services, a.s.: 2013
Konzultace v oblasti bezpečnostní a komunikační infrastruktury

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 2013
Realizace Technologické Sítě včetně dohledového systému pro DP Praha

Univerzita Pardubice: 2013
Vypracování koncepce rozvoje ICT prostředí Univerzity Pardubice s dlouhodobým výhledem

Státní správa: 2013
Redesign IP konektivity komunikační infrastruktury

Univerzita Pardubice: 2013
Posouzení technické části zadávací dokumentace z pohledu souladu se ZVZ

Telco Pro Services, a. s.: 2013
Vypracování migračních scénářů z legacy transportních technologií

ČEZ ICT Services, a.s.: 2013
Konzultační podpora konsolidace ICT infrastruktury

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 2013
Vypracování projektové dokumentace pro páteřní datovou síť metra DP Praha

ČEPS, a.s.: 2012-2013
Návrh a realizace IP telefonie a videokonferenčního řešení v telekomunikační síti ČEPS, a.s.

Magistrát hlavního města Prahy: 2012
Analýza komunikace klient-server systému ISKŘ MHMP se zaměřením na vyloučení chyb v rámci síťové části komunikační infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2012
Cílový koncept bezpečnostní a komunikační infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2012
Konzultace v oblasti konsolidace ICT infrastruktury ČEZ ICT Services, a.s.

Česká televize: 2012
Analýza komunikační infrastruktury LAN ČT

ČEZ ICT Services, a.s.: 2012
Příprava zadávací dokumentace pro outsourcing služeb telekomunikační infrastruktury ČEZ ICT Services

Česká televize: 2012
Aktualizace dokumentace síťové infrastruktury LAN ČT

Česká televize: 2012
Profylaxe síťové infrastruktury LAN ČT

CET 21 spol.s.r.o.: 2012
Implementace SW presence server a Cisco Jabber for Everyone

ČD - Telematika a.s.: 2012
Zpracování studie řešení WAN sítě pro České Dráhy

CETELEM ČR, a.s.: 2012
Upgrade core části páteřní sítě Cetelem

ČD - Telematika a.s.: 2011-2013
Poskytování technické podpory a konzultací při správě komunikační infrastruktury IPNET

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2011-2012
Konzultace, návrh a implementace síťové části projektu (státní správa)

ČEZ, a.s.: 2011
Konzultační služby při podpoře konsolidačních ICT projektů a při přípravě roadmapy ICT infrastruktury

CET 21 spol.s r.o.: 2011
Implementace opensource SIP GW

RWE Interní služby, s.r.o.: 2011
Exit strategie pro outsourcing datového centra RWE

ČD - Telematika a.s.: 2011
Návrh technické podoby sítě Railnet a systému pro její správu a řízení

RWE Interní služby, s.r.o.: 2011
Popis telekomunikační infrastruktury

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2011
Návrh a implementace síťové části projektu kritické informační infrastruktury (státní správa)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2011
Analýza LAN SŽDC

ČEZ ICT Services, a.s.: 2011
Příprava zadávací dokumentace pro outsourcing služeb telekomunikační infrastruktury

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2011
Optimalizace LAN SŽDC

CET 21 spol.s r.o.: 2011
Migrace Cisco Unified Call Manager na verzi 8.5

ČEZ ICT Services, a.s.: 2011
Příprava technické zadávací dokumentace a projektového záměru pro outsourcing telekomunikační infrastruktury

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 2010-2011
Zpracování technických specifikací a provozního nasazení technologie VPN včetně definice nových služeb

CET 21 spol.s r.o.: 2010
Upgrade Cisco Unified Call Manager na verzi 8 pro společnost CET 21

Ministerstvo spravedlnosti: 2010
Zpracování technického projektu pro modernizaci sítě WAN

Univerzita Pardubice: 2010
Poskytnutí odborných konzultací pro výběrové řízení „Rozšíření a modernizace strukturovaných sítí“

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik: 2010
Posouzení nabídek na servisní činnosti pro DC Vápenka

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Návrh optimalizace telekomunikační infrastruktury a analýza Telco služeb z pohledu možnosti outsourcingu služeb telekomunikační infrastruktury

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Návrh optimalizace komunikační a bezpečnostní infrastruktury ČEZ ICT Services

RWE Interní služby, s.r.o.: 2010
Návrh infrastruktury veřejného klíče (PKI) pro NET4GAS, s.r.o.

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Optimalizace ICT komunikační a bezpečnostní infrastruktury ČEZ

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Proof of concept upgrade Cisco Unified Call Manager na verzi 8

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Design architektury a funkcionality připojení DC, vytvoření demo LABu

ČEZ ICT Services, a.s.: 2010
Konzultace strategie pro outsourcing datových center ČEZ

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik: 2009-2014
Vytvoření technického a bezpečnostního řešení propojení sítí Národního datového centra

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2009-2012
Technická podpora systému IDS/IPS (bankovní sektor)

ČEPS, a.s.: 2009-2011
Poskytování konzultačních služeb a inženýrské činnosti při budování nové telekomunikační infrastruktury ČEPS, a.s

ČEPS, a.s.: 2009
Vypracování návrhu technického řešení nové telekomunikační sítě ČEPS, a.s.

Ministerstvo zemědělství: 2009
Definice a aktualizace parametrů služeb spojených se správou a provozem infrastruktury ICT a služeb pro outsourcing ICT Mze

RWE Interní služby, s.r.o.: 2009
Připojení RWE k síti Internet - analýza a návrh konceptu řešení

Hlavní město Praha: 2009
Audit WiFi sítě Praha

Hlavní město Praha: 2009
Konzultace pro projekt WiFi v rámci expertní skupiny MHMP

Univerzita Pardubice: 2009
Obecný návrh rozvoje MAN sítě Univerzity Pardubice

NETPROSYS, s.r.o.: 2008-2011
Technická podpora IPT (státní správa)

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2008-2009
Readresace IP komunikační infrastruktury (bankovní sektor)

RWE IT Czech s.r.o.: 2008-2009
Technická podpora komunikační infrastruktury datového centra

NETPROSYS, s.r.o.: 2008-2009
Návrh a implementace VPN (státní správa)

ČEZ ICT Services, a.s.: 2008-2009
Návrh konsolidace datových center a optimalizace WAN sítě

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2008
Návrh topologie sítě pro projekt DAPF - digitalizace archivu programového fondu České Televize

Corpus Solutions a.s.: 2008
Instalace FW pro MSP

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2008
Projekt strategie rozvoje komunikační infrastruktury pro E.ON ČR

ČEZ ICT Services, a.s.: 2008
Oponentura infrastrukturních projektů a návrh optimalizace provozu

NETPROSYS, s.r.o.: 2008
Nasazení 802.1x do MAN sítě (akademický sektor)

NETPROSYS, s.r.o.: 2008
Projekt a implementace VoIP (státní správa)

RWE IT Czech s.r.o.: 2008
Odborné servisní služby pro aktivní síťové prvky datového centra

CET 21 spol.s r.o.: 2008
Upgrade Cisco Call Manager

NETPROSYS, s.r.o.: 2008
Konsolidace komunikační infrastruktury společnosti Čepro, a.s.

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2008
Troubleshooting QoS na MPLS síti

Corpus Solutions a.s.: 2008
Troubleshooting FW pro Unicredit

Hlavní město Praha: 2008
Audit WiFi sítě Praha

Statutární město Brno: 2008
Datové centrum městského komunikačního systému města Brna

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2008
Návrh a implementace CSM a upgrade IDS (bankovní sektor)

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2007-2010
Rozšířená technická podpora LAN sítě ČNB

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2007-2010
Rozšířená technická podpora DWDM a Crypto sítě ČNB

RWE Interní služby, s.r.o.: 2007-2009
Nasazení CSA do sítě RWE

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2007-2009
Technická podpora systému IDS/IPS (bankovní sektor)

Corpus Solutions a.s.: 2007-2008
Instalace aktivních prvků v datovém centru ČSOB

Univerzita Karlova v Praze: 2007
Aplikace "Výjezdy pracovníků PřF UK"

ČEZ ICT Services, a.s.: 2007
Spolupráce při rozšíření LAN DC ETE

Česká pošta, s.p.: 2007
Poradenství při VŘ na poskytovatele datových a hlasových služeb

Corpus Solutions a.s.: 2007
Posouzení návrhu realizace MAN Olomouc

Letiště Praha, s.p.: 2007
Odborný posudek na "Upgrade průmyslové bezdrátové sítě WiFi Letiště Praha, s.p."

Ministerstvo zemědělství: 2007
Konzultační služby při zpracování technické části zadávací dokumentace pro VŘ na poskytování ICT služeb pro MZE

RWE Interní služby, s.r.o.: 2007
Technická podpora Transgas LAN a JMP LAN

Saab Czech s.r.o.: 2007
Systémová integrace EPS, slaboproudé elektroinstalace a dalších systémů pro centrum letadel Mošnov

ČEZ ICT Services, a.s.: 2007
Analýza možného vlivu WAN na funkcionalitu klient-server aplikace GIS

Corpus Solutions a.s.: 2007
Oponentura Technického projektu MAN Olomouc

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2007
Analýza rozvoje komunikační sítě E.ON východ

Univerzita Pardubice: 2007
Obecný návrh rozvoje MAN sítě Univerzity Pardubice s dlouhodobým výhledem

Ministerstvo zemědělství: 2007
Technická část zadávací dokumentace pro VŘ "Nákup PC a monitorů" pro MZE

RWE Interní služby, s.r.o.: 2007
Návrh optimalizace LAN/WAN komunikační infrastruktury RWE ECS

T-Systems Czech Republic a.s.: 2007
Realizace statistik hlasového provozu IPT (bankovní sektor)

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2007
Konzultační služby při implementaci páteřní komunikační sítě společnosti E.ON, instalace a zprovoznění monitoringu

ANECT a.s.: 2007
Technická podpora FW soustavy pro GŘC

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2007
Prováděcí projekt regionální páteřní sítě

RWE IT Czech s.r.o.: 2006-2008
Technická podpora a servis síťové infrastruktury CDC

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2006-2007
Softwarový servis a technická podpora v ČNB

RWE IT Czech s.r.o.: 2006
Analýza provozu pro přípravu bezpečnostních politik v CDC

NextiraOne Czech s.r.o.: 2006
Optimalizace datových sítí (státní správa)

RWE Interní služby, s.r.o.: 2006
Technická podpora a servis síťové infrastruktury datového centra

RWE IT Czech s.r.o.: 2006
Výběr platformy IDS - Návrh a implementace řešení pro detekci a hlášení bezpečnostních incidentů v CDC

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2006
Projektové práce a konfigurace prvků Cisco (státní správa)

RWE Interní služby, s.r.o.: 2006
Poskytování supportu a konzultací souvisejících s provozem a rozvojem LAN Limuzská

Fakultní nemocnice v Motole: 2006
Revize návrhu rozvoje komunikační infrastruktury FN Motol

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2006
Technická podpora systému IDS (bankovní sektor)

Československá obchodní banka, a. s.: 2006
Testy komunikační infrastruktury LAN ČSOB

Pražská energetika, a.s.: 2006
Koncepce sítě skupiny PRE

ČEZnet, a.s.: 2006
Vývoj a implementace dokumentačního SW pro datovou síť MPLS společnosti ČEZnet, a.s.

RWE Interní služby, s.r.o.: 2006
Konzultace při implementaci CallCentra

Pražská energetika, a.s.: 2006
Vypracování koncepce sítě MAN skupiny PRE

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.: 2006
Testování technologie Cisco pro Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

RWE Interní služby, s.r.o.: 2006
Řešení pro vzdálený přístup do sítě RWE ECS

RWE Interní služby, s.r.o.: 2006
Zpracování technického projektu integrace LAN sítí JMP, SČP, STP a ZČP do páteřní MPLS komunikační infrastruktury provozované RWE ECS

RWE Interní služby, s.r.o.: 2005-2006
Implementace páteřní sítě MPLS IP

RWE Interní služby, s.r.o.: 2005-2006
Technická podpora sítě RWE LAN JMP

Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.: 2005
Konzultační služby (testy interoperability)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek: 2005
Vypracování projektové dokumentace k LAN SPŠ a VOŠ a MAN Písek

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2005
Konzultace při implementaci systému IDS pro společnost E.ON

RWE Interní služby, s.r.o.: 2005
Systémový a implementační projekt, testy MPLS

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2005
Projektová dokumentace pro výstavbu sítě MAXPROGRES - redundance WAN - MPLS

ČEZnet, a.s.: 2005
Návrh začlenění akvizice ČEZnet v Rumunsku do komunikační infrastruktury

ČEZnet, a.s.: 2005
Návrh začlenění akvizice ČEZnet v Bulharsku do komunikační infrastruktury

RWE Interní služby, s.r.o.: 2005
Konzultace při implementaci centrálního připojení k Internetu a MPLS páteři

Vegacom a.s.: 2005
Konverze jádra MISNet na Metro Ethernet

ČEZnet, a.s.: 2005
Poskytnutí konzultační podpory v oblasti komunikací a IT

Technické sítě Brno, akciová společnost: 2005
Prováděcí projekt fyzické infrastruktury MAN Brno

E.ON IS Czech Republic s.r.o.: 2004
Příprava projektu konsolidace národní korporátní sítě EONu v ČR

Jihomoravská energetika, a.s.: 2004
Studie proveditelnosti sítě WAN JME a.s.

BroadNet Czech, a.s.: 2004
Auditní zpráva sítě Broadnet se zaměřením na PoP

Jihomoravská energetika, a.s.: 2003-2004
Studie proveditelnosti sítě MAN JME

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2003
Netflow collector pro L2+L3 SW-AD

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2003
Implementace IDS (bankovní sektor)

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2003
Projektování QoS a ACL subsystému (bankovní sektor)

Jihomoravská plynárenská, a.s.: 2003
Technický projekt areálové sítě LAN JMP, a.s.

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2003
Studie proveditelnosti a technický projekt - accesslist (bankovní sektor)

Severomoravská energetika, a. s.: 2003
Studie proveditelnosti sítě WAN SME

Corpus Solutions a.s.: 2002-2005
Služby systémové podpory TransGas, a.s.

DAMOVO Česká republika s.r.o.: 2002-2003
Smlouva o poskytování servisních služeb na datovou síť ČNB

Severomoravská energetika, a. s.: 2002
Analýza komunikační ifrastruktury

Jihomoravská plynárenská, a.s.: 2002
Základní audit areálové MAN/LAN infrastruktury

IBM Česká republika, spol. s r.o.: 2002
Instalace systému IDS (bankovní sektor)

EN-DATA a.s.: 2002
MPLS síť ZČEnet

BDO IT a.s.: 2002
Smlouva o poskytování poradenských služeb

ERICSSON spol. s r.o.: 2001-2003
Smlouva o poskytování odborných servisních služeb na datovou síť ČNB a technická zařízení této sítě dodaných firmou Ericsson

ERICSSON spol. s r.o.: 2001
Technická podpora komunikační infrastruktury ČNB

Logica Systems, s.r.o.: 2001
Nepřímý audit komunikační infrastruktury STE

Pražská plynárenská, a.s.: 2001
Projekt rekonstrukce LAN

Corpus Solutions a.s.: 2001
Design LAN pro TransGas a.s.

KPMG Česká republika,s.r.o.: 2001
Analýza konfigurace firewallů

NEOS Computer a.s.: 2000
Technická podpora, projekt, konfigurace MAN (bankovní sektor)

ERICSSON spol. s r.o.: 1999
Realizace sítí WAN a MAN pro JME a.s.

Česká spořitelna, a.s.: 1999
Odborný komentář dokumentu "Pražská metropolitní síť České spořitelny, Studie proveditelnosti"

ERICSSON spol. s r.o.: 1999
Podpora a konfigurace komunikační infrastruktury ČNB

Aktuální reference